யூசுப் முப்தியின் குர்பான் பற்றிய குழப்பத்திற்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் பதில்

2461