இந்து மதத்தில் தீண்டாமை (ஜாதி) கொடுமையினால் இஸ்லாத்தை தழுவ இருக்கும் 3000 நபர்கள்

149