தவ்ஹீத் போர்வையும் தடம் புரளும் தருணங்களும் – கஹடேவிட

1486