ஸ்ரீ சன்முகா இந்து கல்லூரிக்கு பணிக்கு திரும்பியுள்ள முஸ்லிம் ஆசிரியைகள் விடயத்தில் நீதியை நிலைநாட்டுமாறு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அரசிடம் கேரிக்கை.

248