கொலை செய்ய முடியாத தூதர் – குர்ஆன் விடுக்கும் அறைகூவல்

703