ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்குப் பிறகு முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பர்தா அணிய வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்களே அது ஏன் ?

176