ஈஸ்டர் தாக்குதலுடன் தொடர்புபட்ட உண்மையான குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.

160