ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நட்த்தும் பெண்கள் ஒன்று கூடலில் குடும்பத்துடன் பங்கெடுப்போம்.

161