ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பாக அஸாத் ஸாலிக்கு எதிராக C.I.D. யில் முறைப்பாடு

156